פתרונות

פתרונות

המתודולוגיה שלנו

המתודולוגיה של Greeneye מתמקדת בהערכה של נושאים מהותיים, היא שקופה וסיסטמטית כך שישנם קריטריונים ברורים לאופן קבלת הציון של כל חברה, ומבטיחה שהערכות שנעשו על ידי אנליסטים שונים יעשו בצורה זהה. המתודולוגיה מאפשרת ליישם אסטרטגיות השקעה מגוונות בהתאם לצרכים של המשקיעים השונים.

בכל הערכת חברה יש התייחסות לחמישה פרמטרים

ניתוח ודירוג
הערכה מקיפה ומעמיקה על התנהלות החברה על פי עשרות פרמטרים בתחומי ESG
אירועים חריגים
מעקב שוטף אחר אירועים חריגים, הערכת חומרתם ואופן התנהלות החברה ביחס לאירועים.
סיכוני שינוי אקלים
בחינת היערכות החברה לסכונים הכרוכים בשינוי אקלים.
פעילות שנויה במחלוקת
הערכת ושיקוף פעילות החברה בתחומים שנויים במחלוקת, בהם דלקים מאובנים, ביצוע ניסויים בבעלי-חיים, מסחר בנשק ועוד.
אימפקט
מיפוי פוטנציאל עסקי על בסיס שירותים ומוצרים ברי-קיימא של החברה, העונים על יעדי האו"ם.

הפתרונות שלנו

מערכת ESG Data
הגדרה וסיווג הסקטורים לסיכוני ה-ESG השונים
ליווי להטמעת השקעות ESG בגופים פיננסיים
הערכות ESG של חברות פרטיות
שאלוני הערכת ESG